Bankacılıkta Konsantrasyon Riski Nedir?
  1. Anasayfa
  2. İpucu

Bankacılıkta Konsantrasyon Riski Nedir?

Konsantrasyon riski finansman alanında sıklıkla duyulan bu terim bankacılık sektöründe de karşılaşılmaktadır.

Konsantrasyon Nedir?

Konsantrasyon riski tanımı genel olarak bir bankadan alınan kredi türü ve bu krediye dair borçlanma sayısı belirlendikten sonra oluşan rakam bankanın sunduğu bu hizmetten faydalanıp ödememiş olan kişilerin sayılarının ortak ilişkisinin istatistiksel olarak ortaya konmasıdır. Bu genel olarak verilen kredilerin istenen ve makul olarak kabul edilen bir dengede olabilir. Bu durum ileride oluşabilecek finansal risklerin önüne geçilmesine katkısı vardır.

Konsantrasyon Riski Ne Anlama Gelir?

Bireylerin bankalar aracılığı ile çekmiş oldukları kredilerin cinsleri belirlenir. Burada çekilen kredilere yönelik olarak o bankanın içinde bulunan ve bu hizmetten yararlanan vatandaşların yüzdelik olarak dilimi belirlenir. Bu vatandaşların ipotek olarak bıraktıkları çeşitli nesnelerin benzer olup olmadıkları detaylı bir analiz ile ortaya konur. En çok tercih edilen kredi türleri belirli bir grupta toplanır ve toplam olarak genel yüzdede oluşan rakam belirlenir. Ekonomik olarak bankanın risk seviyesinin altında veya üstünde olduğu bu yolla tespit edilebilir.

Konsantrasyon Riski Nasıl İşler?

Konsantrasyon riski işleyişi banka içerisindeki risk faktörü göz önünde bulundurularak yapılan her türlü istatistik verisel işlemlerdir. Burada muhakkak ki banka kendi içerisinde konsantrasyon riski oluşmaması ve bunun en düşük seviyede kalabilmesi için bir yaptırımda bulunması gerekir. Aktif olarak bankadan alınmış kredilerin genel bir listesi çıkarılır. Risk teşkil etmediği ortaya konur. İncelemeler sonucunda bankanın risk oluşturan kredi alan bireyleri ile risk faktörü dışında düzenli ödeme yapan müşteriler olabilir. Bu nitelikte hizmet vermeye devam eden müşteriler karşılaştırılarak düşük bir risk oranı barındıran şirketler makul derecede ve sürdürülebilir bir aşamada olduğunu kabul eder. Bunun sonucunda sunulan hizmetlerde farklılıklar yapılmalı mıdır veya içinde bulunan kurum bankanın şubesi kapatılmalı mıdır sorusuna cevap aranır.

Her iki şekilde risk faktörü hiç yok veya az konumdaysa ve sürdürülebilir bir durum söz konusuysa banka şube ya da firma açık kalmaya ve işlevine devam ettirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur. Burada dengeyi koruyabilmek önemlidir. Müşteri ve müşterinin mevcut hesabı üzerinden araştırmalar yapılır. Bankanın içinde bulunduğu varlık değerlerinin destekleyici bir rakamda oluşmaması ve toplam olarak ortaya konmuş kredi miktarında yeterli bir sonuç alınamayan iş yoğunlaşma riskini arttırır.

Bu da başarısızlığı tetikler. Böyle bir durumda oluşabilecek geleceğe dönük risklere karşı kredi risk ağırlığı üzerinden bir oranlama yapılmalı. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda risk faktörünü azaltmaya yönelik çeşitli tekniklerden faydalanma yoluna gidilmelidir. Diğer bankaların hamleleri içinde bulundukları sürece değerlendirme stratejileri göz önüne alınarak yapılacak araştırmayla da bir satış hacmi oluşturulabilir.

Alınabilecek başka bir önlem ise yapılan satışların belirli bir müşteri grubu ile sınırlandırılması, olabilecek ani olumsuzluklar neticesinde bankanın bizzat etkilenebilecek bir konumda olmasının önüne geçecektir.

Sık Sorulan Sorular

Bankacılıkta risk faktörü her zaman var mıdır?

Evet, her zaman vardır çünkü piyasa dinamikleri farklı durumlara göre değişir.

Risk faktörünü azaltmak için ne yapılmalıdır?

Finansal okur yazarlık bilgisi geliştirilmelidir.

 

 

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir