1. Anasayfa
  2. İpucu

Belediye meclisi seçimleri kaç yılda bir yapılır?


BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Meclisin ilk toplantısı
Madde 5 — Meclis, mahalli idareler seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. (Değişik cümle:RG-21/8/2014-29095) Başkanın toplantıya katılamaması durumunda en yaşlı üye toplantıya başkanlık eder. Başkan tarafından meclisin en genç iki üyesi geçici kâtip olarak davet olunur. Başkanlıkça yoklama yapılarak salt çoğunluğun mevcut olduğu tespit edildikten sonra meclis, birinci ve ikinci başkan vekillerini, en az iki kâtip üyeyi seçer. Kâtip üyeler seçildikten sonra en genç iki üye yerlerini seçilmiş kâtip üyelere bırakırlar.gördüğünüz gibi 5 yılda bir yerel seçimlerle birlikte yapılır

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir